picture
About Me
Courses Taught
Professional Bodies
Research Projects
Publications

About Me

Full Name:
ABDUL AZIZ BIN MAT ISA, ASSOC. PROF. DR.
Email:
azan@uniten.edu.my
Contact Number:
03-89212020 Ext: 7622
Department:
Department of Social Science & Humanities

Academic Qualifications

 1. PhD, University of Wales, Lampeter, 2013
 2. M.A (Islamic Studies), UKM, 2002
 3. Diploma in Translation, ITNM & DBP, 1999
 4. B.A (Hons) Islamic Theology, Al-Azhar University, Cairo, 1995

Working Experiences

Position Place of Work Start End
Senior Lecturer UNITEN 2007 2020
Lecturer UNITEN 2002 2007
Penolong Pensyarah IKATAN 1997 2002

Courses Taught

 1. ARAB113 - Arab Language
 2. EISB122 - Islam and Civil Society II
 3. ICEB113 - Islam and Civil Society for Engineers I
 4. ICEB212 - Islam and Civil Society for Engineers II
 5. ICSB112 - Islam and Civil Society 1
 6. ICSB312 - Islam and Civil Society III
 7. ISLB112 - Islamic Studies I
 8. ISLB113 - Islamic Studies I (LAN MPW 2143)
 9. ISLB122 - Islamic Studies II
 10. ISLB312 - Islamic Studies III
 11. ISLD113 - Pendidikan Islam
 12. ISLD122 - Islamic Studies II
 13. ISLF101 - Foundation Islamic Studies
 14. MORB113 - Moral Studies 1 (LAN MPW 2153)
 15. MORD113 - Moral Studies
 16. RELB113 - Comparative Religion
 17. STN4 2153 - Tafsir Al-Quran Wa Ulumuhu

Professional Bodies

Research Projects

 1. Budaya Pembelajaran dan Amalan Solat di Kalangan Remaja FELDA, Kajian ke atas sepuluh Wilayah Gugusan FELDA
 2. Fenomena kecelaruan seks di kalangan pelajar lelaki dalam masyarakat masa kini: kajian kes terhad
 3. Kajian Keberkesanan Program Khas Pusat Islam (HELP CLASS)
 4. Kajian Peratus Keciciran Pelajar UNITEN(2007-2011)
 5. Keruntuhan akhlak di Institusi Pengajian Tinggi: Kajian Kes di Lembah Kelang
 6. Keruntuhan akhlak di Institusi Pengajian Tinggi: Kajian Kes di Universiti Tenaga Nasional
 7. Pembinaan Instrumen Stereotaip Etnik dalam kerangka Integrasi Nasional
 8. Pembinaan Masyarakat Hadhari Menerusi Nilai-Nilai Agama
 9. Tahap Pembacaan dan Kemahiran al-Quran : Kajian Di kalangan Pelajar Muslim Uniten

Publications

 1. Syed Zainal Abidin bin Syed Kamarul Bahrin, ABDUL AZIZ BIN MAT ISA; Proficiency In Communication Through Syura Mechanism: Implementing Students' Course Assessment For Electrical Machine Laboratory In Uniten; Teaching & Learning Conference & Workshop 2009 (Tlcw '09); UNITEN International Teaching and Learning Conference; 06 Aug 2009; Conference Proceeding; None
 2. Syed Zainal Abidin bin Syed Kamarul Bahrin, ABDUL AZIZ BIN MAT ISA; Proficiency In Communication Through Syura Mechanism - Implementing Students’ Course Assessment For Electrical Machine Laboratory In Uniten; Teaching & Learning Seminar 2010 (Tls '10); UNITEN Teaching and Learning International Conference; 24 Jun 2010; Conference Proceeding; None
 3. ABDUL AZIZ BIN MAT ISA, Syed Zainal Abidin bin Syed Kamarul Bahrin; Values And Religion In Human Capital Development; International Conference On Teaching And Learning Education 2011 (Ictle '11); UNITEN International Conference on Teaching and Learning Education ; 20 Jun 2011; Conference Proceeding; None
 4. Nurulbahiah Bte Awang, ADNAN BIN YUSOFF, DR., ABDUL AZIZ BIN MAT ISA, Shamsul Badli Bin Mohd Yusof; Program Halaqah Dalam Memperkasa Kepimpinan Pelajar Muslim Di Uniten; Ictle'13; Teknik pengajaran melalui kaedah halaqah atau ‘study circle’merupakan kaedah yang spesifik dengan menggunakan metod/manhaj (kurikulum) yang tertentu bagi memastikan setiap ahli anggota dapat menguasai dan memahami Islam dengan baik secara kolektif. Kaedah ini amat berkesan dalam menangani permasalahan semasa dan dapat membentuk keperibadian islami di mana ia telah dilaksanakan dengan jayanya pada era Rasulullah s.a.w. Pelaksanaan program Halaqah kepada para pelajar muslim dilihat mampu mengembalikan energi dan semangat Islami kepada para siswa yang telah dimulakan semenjak dari tahun 2009. Hasil daripada kajian ini mendapati walaupun program Halaqah kurang mendapat sambutan dari sesetengah pelajar namun ia sebenarnya mampu memberikan kesedaran tentang kepentingan mempelajari Al-Quran dan membina keyakinan diri untuk berhadapan dengan masyarakat luar. Kajian ini juga menunjukkan bahawa program Halaqah perlu diteruskan dengan kerjasama daripada semua pihak terutama pensyarah, pelajar dan ibu bapa.; 01 May 2013; Conference Proceeding; None
 5. ABDUL AZIZ BIN MAT ISA, ADNAN BIN YUSOFF, DR.; Reception Of Personal Values Among Muslim Undergraduates In Uniten; International Journal Of Asian Social Science; International Journal of Asian Social Science, 2014, 4(2): 334-342; 01 Feb 2014; Journal; None
 6. ABDUL AZIZ BIN MAT ISA, Syed Zainal Abidin bin Syed Kamarul Bahrin; Aktiviti Kokurikulum Dan Pembinaan Modal Insan Di Uniten: Tinjauan Ke Atas Para Pelajar Di Kolej Kejuruteraan; Teaching & Learning Symposium 2014 ; will be updated in due course; 27 Aug 2014; Other; None
 7. ABDUL AZIZ BIN MAT ISA, Syafawati Binti Salihan; Minat Pembacaan Al-Quran Di Kalangan Pelajar-Pelajar Pra-Siswazah Di Ipts: Tinjauan Ke Atas Pelajar-Pelajar Tahun Satu Di Uniten; Teaching & Learning Symposium 2014; To be updated in due course; 27 Aug 2014; Other; None
 8. ABDUL AZIZ BIN MAT ISA, ADNAN BIN YUSOFF, DR., Syafawati Binti Salihan; Program Huffaz Profesional : Satu Pengenalan Kepada Tahfiz-Kejuruteraan Uniten; Teaching & Learning Symposium 2014; to be updated in due course; 27 Aug 2014; Other; None
 9. SIVADASS A/L THIRUCHELVAM, Mr., Kamal Nasharuddin Bin Mustapha, Prof. Ir. Dr., Zakaria Bin Che Muda, Ir., AZRUL BIN GHAZALI, HAZLINDA BTE HAKIMIE, Normy Norfiza Binti Abdul Razak, Dr., ABDUL AZIZ BIN MAT ISA, HASRIL HASINI, Khairul Salleh Bin Mohamed Sahari, Dr., Norhayati Mat Husin, MOHD EZANEE BIN RUSLI, Mr, LARIYAH BTE MOHD SIDEK, Assoc. Prof. Ir. Dr., Hidayah Bte Basri; Conceptualization Of A Collaborative Decision Making For Flood Disaster Management; Iop Conf. Series: Earth And Environmental Science; Volume :32, Issue No :2016, Article ID :10.1088/1755-1315/32/1/012031, Page Start :1, Page End :5, ISSN :1755-1315; 01 Apr 2016; Conference Proceeding; SCOPUS
 10. AZRUL BIN GHAZALI, SIVADASS A/L THIRUCHELVAM, Mr., Kamal Nasharuddin Bin Mustapha, Prof. Ir. Dr., Nora Dato' Yahya, Puan, ABDUL AZIZ BIN MAT ISA, HASRIL HASINI, Khairul Salleh Bin Mohamed Sahari, Dr., Zakaria Bin Che Muda, Ir., Ng Yu Jin, En., HAZLINDA BTE HAKIMIE; Development Of Community-Based Early Warning System (Cbews) In Enhancing Community Preparedness For Dam-Related Disasters In Malaysia; Asm Science Journal; Volume :11, Issue No :2, Article ID :not yet, Page Start :117, Page End :123, ISSN :18236782; 04 Oct 2018; Journal; SCOPUS
 11. Nora Dato' Yahya, Puan, SIVADASS A/L THIRUCHELVAM, Mr., AZRUL BIN GHAZALI, ABDUL AZIZ BIN MAT ISA, Ng Yu Jin, En., HAZLINDA BTE HAKIMIE, Khairul Salleh Bin Mohamed Sahari, Dr., HASRIL HASINI, Kamal Nasharuddin Bin Mustapha, Prof. Ir. Dr., Zakaria Bin Che Muda, Ir.; Building Human Resilience: The Role Of CommunityBased Training And Awareness Programme (Cbtap)For Dam Related Flood Risk Management; Asm Science Journal; Volume :11, Issue No :3, Article ID :-, Page Start :201, Page End :211, ISSN :-; 18 Dec 2018; Journal; SCOPUS
 12. Nurulbahiah Bte Awang, ADNAN BIN YUSOFF, DR., ABDUL AZIZ BIN MAT ISA, Shamsul Badli Bin Mohd Yusof; Kesedaran Wanita Tentang Hak Dan TanggungjawabDalam Keluarga Dan Kerjaya: Kajian Kes Di Uniten DanUpnm; 5Th International Seminar On Islamiyyat Studies (Irsyad 2019); ; 05 Nov 2019; Conference Proceeding; Indexing In Progress