picture
About Me
Courses Taught
Professional Bodies
Research Projects
Publications

About Me

Full Name:
ADNAN BIN YUSOFF, PROF. MADYA DR.
Email:
Adnan@uniten.edu.my
Contact Number:
03-89212020 Ext: 7133/7622
Department:
Department of Social Science & Humanities

Academic Qualifications

 1. PhD in Muamalat, Akademik Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2011
 2. Master of Comparative Law (MCL),, International Islamic University of Malaysia(IIUM), 1998
 3. B.A Hons (Syariah),, Al-Azhar University, Cairo, Egypt, 1992

Working Experiences

Position Place of Work Start End
Senior Lecturer Universiti Tenaga Nasional 2007 2020
Part Time Lecturer Universiti Putra Malaysia 2004 2020
Penyelaras Pendidikan Islam Universiti Tenaga Nasional 2006 2020
Professor Madya Uniten 2015 2020
Pengarah Tabung Amanah Zakat Uniten Universiti Tenaga Nasional 2015 2017
Pengarah CICU Universiti Tenaga Nasional 2010 2015
Lecturer Universiti Tenaga Nasional 2000 2006
Assistant Lecturer Universiti Tenaga Nasional 1999 2000
Teacher Kementerian Pendidikan Malaysia 1993 1997
Part Time Tutor Universiti Malaya 1995 1996

Courses Taught

 1. ETIB113 - Tamadun Islam Tamadun Asia
 2. ICEB212 - Islam and Civil Society for Engineers II
 3. ICSB212 - Islam and Civil Society II
 4. ICSB312 - Islam and Civil Society III
 5. ICTB312 - Islamic and Civil Society III
 6. ISCB212 - Islamic II
 7. ISLB112 - Islamic Studies I
 8. ISLB113 - Islamic Studies I (LAN MPW 2143)
 9. ISLB122 - Islamic Studies II
 10. ISLB123 - Islamic Studies II
 11. ISLB212 - Islamic II
 12. ISLB312 - Islamic Studies III
 13. ISLD113 - Pendidikan Islam
 14. ISLF101 - Foundation Islamic Studies
 15. MMGB223 - Property Ownwership Concept In Islam
 16. MORB113 - Moral Studies 1 (LAN MPW 2153)
 17. MORD113 - Moral Studies
 18. MPU3412 - Islam & Civil Society II

Professional Bodies

 1. Association of Shariah Advisor in Islamic Banking: member- 2013

Research Projects

 1. 2009 The Outlook For The Malaysian Islamic Capital Market
 2. Congregational Prayers Monitering System Using RFID
 3. Defective Contract in Islamic Commercial Law
 4. Islam Hadhari dan Kesannya Kepada Pembinaan Modal Insan
 5. Kajian Keberkesanan Program Khas Pusat Islam (HELP CLASS)
 6. Kajian Peratus Keciciran Pelajar UNITEN(2007-2011)
 7. Kajian Terhadap Budaya Membaca Di kalangan Anak-Anak FELDA Dan Kesannya Kepada Peningkatan Akademik
 8. Tahap Pembacaan dan Kemahiran al-Quran Dikalangan Pelajar Uniten
 9. The Resolution of Islamic Commercial Disputes in Malaysia: Courts, Mediation and Arbitration
 10. Zakat sebagai sumber utama kepada Pendapatan Negara

Publications

 1. Nurulbahiah Bte Awang, ADNAN BIN YUSOFF, DR., Shamsul Badli Bin Mohd Yusof, Dzulkefli Bin Zainal Abidin, Ustaz; Pengaplikasian Prinsip Al-Musharakah: Satu Alternatif; Kolokium Siswazah Pengajian Islam Ukm Peringkat Kebangsaan 2009; ; 23 Dec 2009; Conference Proceeding; None
 2. ADNAN BIN YUSOFF, DR.; Legal Stains In The Malaysian Islamic Banking Practices Of Alijarah Thumma Al-Bai' (Aitab); World Journal Of Social Science; World Journal of Social Sciences, Vol. 2, Number 1, January 2012. published by world Bussiness institute, Australia.; 01 Jan 2012; Journal; None
 3. ADNAN BIN YUSOFF, DR.; A Comparative Analysis Of Shariah Governance In Islamic Banking Institutions Across Jurisdictions; Conference; 1st international conference on recent issues in conventional and islamic banking, Faculty of Finance and Business Administration al-Albayt University, Jami’ah al-Mu’tah, Jordan; 14 Apr 2012; Conference Proceeding; None
 4. ADNAN BIN YUSOFF, DR.; Time Barred ! Time Threshold In Commercial Claims Under Islamic Law; Journal Of Commonwealth Law And Legal Education; Vol. 8, No 2, Spring 2012; 11 Sep 2012; Journal; SCOPUS
 5. ADNAN BIN YUSOFF, DR.; The Role Of A Trustee In Sukuk : The Malaysian Perspective; Australian Journal Of Basic And Applied Sciences ; ISSN 1991-81786(11):83-89, 2012ISI/Scopus; 01 Nov 2012; Journal; ISI
 6. Nurulbahiah Bte Awang, Shamsul Badli Bin Mohd Yusof, ADNAN BIN YUSOFF, DR.; Kesedaran Menunaikan Zakat Pendapatan Di Kalangan Warga Kerja Universiti Tenaga Nasional; Prosiding Seminar Isu-Isu Kontemporari Zakat Di Malaysia ; Universiti Utara Malaysia, Vol. 1, pp 75-86Impact Factor = None; 01 Nov 2012; Conference Proceeding; None
 7. ADNAN BIN YUSOFF, DR.; Study On Awarness And Adoption Of Shariah Governance Framework 2010 By The Islamic Financial Institutions In Malaysia; Australian Journal Of Basic And Applied Sciences ; ISSN 1991-81786(11): 326-330, 2012Scopus/ISI; 06 Nov 2012; Journal; ISI
 8. Nurulbahiah Bte Awang, Shamsul Badli Bin Mohd Yusof, ADNAN BIN YUSOFF, DR.; Kesedaran Menunaikan Zakat Pendapatan Di Kalangan Warga Kerja Universiti Tenaga Nasional; Seminar Isu-Isu Kontemporari Zakat Di Malaysia; ; 25 Nov 2012; Conference Proceeding; None
 9. ADNAN BIN YUSOFF, DR.; Shariah Governance For Islamic Financial Institutions In Malaysia On The Independency Of Shariah Committe And Efficiency Of Its Shariah Decisions; Recent Advances In Management, Marketing And Finances,World Scientific And Engineering Academy And Society; ISSN : 2227-460X; ISBN 978-1-61804-159-3pp, 93-100; 30 Jan 2013; Conference Proceeding; SCOPUS
 10. ADNAN BIN YUSOFF, DR.; Survey On Implementation Of Internal Shariah Compliance Function In Malaysian Islamic Banks And Takaful Companies; Recent Advances In Management, Marketing And FinancesWorld Scientific And Engineering Academy And Society; ISSN: 2227-460XISBN: 978-1-61804-159-3pp:101-107; 30 Jan 2013; Conference Proceeding; SCOPUS
 11. Nurulbahiah Bte Awang, ADNAN BIN YUSOFF, DR., ABDUL AZIZ BIN MAT ISA, Shamsul Badli Bin Mohd Yusof; Program Halaqah Dalam Memperkasa Kepimpinan Pelajar Muslim Di Uniten; Ictle'13; Teknik pengajaran melalui kaedah halaqah atau ‘study circle’merupakan kaedah yang spesifik dengan menggunakan metod/manhaj (kurikulum) yang tertentu bagi memastikan setiap ahli anggota dapat menguasai dan memahami Islam dengan baik secara kolektif. Kaedah ini amat berkesan dalam menangani permasalahan semasa dan dapat membentuk keperibadian islami di mana ia telah dilaksanakan dengan jayanya pada era Rasulullah s.a.w. Pelaksanaan program Halaqah kepada para pelajar muslim dilihat mampu mengembalikan energi dan semangat Islami kepada para siswa yang telah dimulakan semenjak dari tahun 2009. Hasil daripada kajian ini mendapati walaupun program Halaqah kurang mendapat sambutan dari sesetengah pelajar namun ia sebenarnya mampu memberikan kesedaran tentang kepentingan mempelajari Al-Quran dan membina keyakinan diri untuk berhadapan dengan masyarakat luar. Kajian ini juga menunjukkan bahawa program Halaqah perlu diteruskan dengan kerjasama daripada semua pihak terutama pensyarah, pelajar dan ibu bapa.; 01 May 2013; Conference Proceeding; None
 12. ABDUL AZIZ BIN MAT ISA, ADNAN BIN YUSOFF, DR.; Reception Of Personal Values Among Muslim Undergraduates In Uniten; International Journal Of Asian Social Science; International Journal of Asian Social Science, 2014, 4(2): 334-342; 01 Feb 2014; Journal; None
 13. ADNAN BIN YUSOFF, DR.; The Implementation Of Shariah Governance Framework Of 2010 : Advantages And Constraints ; Australian Journal Of Basic And Applied Sciences; ISSN : 1991-8178, Vol. 8 (13) August , 684-687; 01 Aug 2014; Journal; ISI
 14. ADNAN BIN YUSOFF, DR.; A Study On The Shariah Decision Making Process Adopted By The Shariah Committee In Malaysian Islamic Financial Institutions; Australian Journal Of Basic And Applied Sciences; ISSN : 1991-8178; Vol. 8(13) August 2014, Pages : 670-675; 01 Aug 2014; Journal; ISI
 15. ABDUL AZIZ BIN MAT ISA, ADNAN BIN YUSOFF, DR., Syafawati Binti Salihan; Program Huffaz Profesional : Satu Pengenalan Kepada Tahfiz-Kejuruteraan Uniten; Teaching & Learning Symposium 2014; to be updated in due course; 27 Aug 2014; Other; None
 16. YUNUS BIN YUSOFF, ADNAN BIN YUSOFF, DR., MOHD HAZLI BIN MOHAMED ZABIL, En.; Sistem Permohonan Zakat Untuk Tazu (Ozat); E-Proceeding Of The International Conference On Masjid, Zakat & Wakaf 2014 (I-Maf 2014); e-ISBN: 978-967-13087-1-4Pg: 88-95; 01 Dec 2014; Conference Proceeding; None
 17. YUNUS BIN YUSOFF, ADNAN BIN YUSOFF, DR., MOHD HAZLI BIN MOHAMED ZABIL, En.; Sistem Permohonan Zakat Untuk Tazu(Ozat); Proceeding Of The International Conference On Masjid, Zakat And Waqf (Imaf 2014); e-ISBN 978-967-13087-1-4page 88-95; 01 Dec 2014; Conference Proceeding; None
 18. ADNAN BIN YUSOFF, DR.; Towards Providing The Best Shariah Governance Practices For Waqf Based Instituions; Al-Shajarah; Volume :1, Issue No :Special Issue, Article ID :2017, Page Start :165, Page End :185, ISSN :1394-6870; 01 Nov 2017; Journal; SCOPUS
 19. ADNAN BIN YUSOFF, DR.; Innovative Process To Resolve Takaful Dispute In Malaysia; The Social Sciences; Volume :13 , Issue No :1, Article ID :DOI: 10.3923/sscience.2018.45.52, Page Start :45, Page End :52, ISSN :1818-5880; 01 Jan 2018; Journal; SCOPUS
 20. ADNAN BIN YUSOFF, DR., Nurulbahiah Bte Awang; Different Rights And Duties Of Husband And Wife Under Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 : Discriminatory Or Justice ?; 7 International Conference On Law And Society; ; 01 Apr 2018; Conference Proceeding; None
 21. ADNAN BIN YUSOFF, DR.; Feasibility Of Introducing Takaful (Islamic Insurance) In India From The Perspective Of Islamic Finance Experts; Indian Journal Of Public Health Research & Development; Volume :9, Issue No :12, Article ID :-, Page Start :131, Page End :136, ISSN :0976-0245; 01 Nov 2018; Journal; SCOPUS
 22. ADNAN BIN YUSOFF, DR.; Idealism Versus Realism : Performance Of Islamic Financial Institutions In The Light Of Maqasid Al-Shariah; 32Nd Ibima Conference; Volume :32nd IBIMA, Issue No :32, Article ID :-, Page Start :-, Page End :-, ISSN :978-0-999-8551-1-9; 15 Nov 2018; Conference Proceeding; SCOPUS
 23. Nurulbahiah Bte Awang, ADNAN BIN YUSOFF, DR., ABDUL AZIZ BIN MAT ISA, Shamsul Badli Bin Mohd Yusof; Kesedaran Wanita Tentang Hak Dan TanggungjawabDalam Keluarga Dan Kerjaya: Kajian Kes Di Uniten DanUpnm; 5Th International Seminar On Islamiyyat Studies (Irsyad 2019); ; 05 Nov 2019; Conference Proceeding; Indexing In Progress