Tuan Yang Terutama Tun Dato’ Seri Utama (Dr.) Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas
Chancellor

Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang
DMK, SMN, DUPN, SPDK, DP, DMPN, DJN

Ybhg.  Academician Tan Sri Dr. Ir. Ahmad Tajuddin Ali, FASc
Pro-Chancellor

FASc, PSM, SIMP, PJN, DPCM, DPMP, SJMK, JMN, AMN
FIEM, P.Eng, FASc, AFEO, AAET
Academician, Ph.D (London)
B.Sc (Eng.) Hons (London), AMP (Harvard)
Hon DSc (UPM), Hon DSc (Eng.) UNITEN
Hon DSc (UMT), Hon DSc (Eng.) UTeM
Hon DSc (UKM), Hon DMgt (UniMAP)