Tuan Yang Terutama Tun Dato’ Seri Utama (Dr.) Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas

CHANCELLOR

DMK, SMN, DUPN, SPDK, DP, DMPN, DJN
Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang

YBhg. Tan Sri Dr. Ir. Ahmad Tajuddin Ali


PRO-CHANCELLOR

FASc, PSM, SIMP, PJN, DPCM, DPMP, SJMK, JMN, AMN
FIEM, P.Eng, FASc, AFEO, AAET
Academician, Ph.D (London)
B.Sc (Eng.) Hons (London), AMP (Harvard)
Hon DSc (UPM), Hon DSc (Eng.) UNITEN
Hon DSc (UMT), Hon DSc (Eng.) UTeM
Hon DSc (UKM), Hon DMgt (UniMAP)