UNITEN Islamic Centre (UIC) mempunyai kemudahan bilik kuliah yang terbuka untuk sewaan pelajar dan kakitangan. Dewan Kuliah 1 dapat menampung 100 orang dalam satu masa, Bilik Kuliah 3 (50 orang) dan Bilik Kuliah 4 (40 orang).

Fee : Please contact us for pricing.